verhaal

Het hoogste lied

Wow wat is dat? Met z’n tweeën stampen ze de trap af naar beneden.
‘Mama ik mag niet zingen,’ roept de jongste.
‘Mama laat haar alsjeblief stopen met door mij heen te zingen,’ roept de middelste.
‘Eh jongens hou eens op, gewoon samen spelen.’
‘Nee!’
‘Nee!’
Ze ruziën gestaag verder.
‘Stop ermee!’ roep ik. Ze blijven steggelen en uiteindelijk word ik boos.
‘Mama hou jij eens op!’ roepen ze samen.
Nou krijgen we het helemaal, zijn ze het met elkaar eens dat ik niet boos mag worden.
Hoor ik het nu goed? Ze zingen samen het hoogste lied. Rotjong.
@Lucia Bartels

No Comments
Previous Post
12th August 2018
Next Post
12th August 2018

No Comments

Leave a Reply

Related Posts