kort verhaal

Met tranen in zijn ogen!

Met tranen in zijn ogen!
Boos, woedend geheel buiten zichzelf was hij geweest. Hij had gescholden hem haast geslagen. Tot waanhoop gedreven had hij volgehouden, niet toegegeven. Nee… Hij moest wel. Wat zou er van zijn tienerzoon terecht komen als hij hem nu al niet meer de baas kon? Hij wordt misselijk als hij er aan terug denkt. Het donderde in huis die ochtend. Met een harde knal smeet zijn zoon de voordeur achter zich dicht. ‘Wacht maar jongen als je straks weer thuis bent,’ dacht hij hardop. Maar hij kwam niet meer thuis. Het lot werd hem fataal.
@Lucia Bartels

No Comments
Previous Post
12th January 2018
Next Post
12th January 2018

No Comments

Leave a Reply

Related Posts