Gedichten/Poëzie

Wat is een gedicht?

Een gedicht bestaat uit verschillende strofen, een strofe is een geheel van versregels welke samen een bepaalde eenheid vormen. De vorm zoals bijvoorbeeld klank, rijmschema en ritme zijn bepalend voor een gedicht. Een gedicht hoeft niet te rijmen. Een gedicht kan allerlei onderwerpen bevatten en emoties, gebeurtenissen, ideeën en waarnemingen oproepen.

Volgens de Dichter Paul van Ostayen (1896) is dichtkunst gelijk aan woordkunst.

Lucia Bartels is schrijver en dichter, in haar gedichten maakt ze onder andere gebruik van de volgende onderwerpen:

Leven – Dood – Liefde – Humor

De afgelopen jaren zijn er een aantal gedichten uit haar hand geplaatst in onder andere de Elly Blom gedichten bundel (2017 en 2018), Gerard Rozeboom Droomgedichten bundel (2018).

Op de vraag waarom dichten haar zo inspireert?  Antwoordde Lucia Bartels het volgende:

“Het ritme en samenhang van woorden naar zinnen in de dichter kunst geeft mij het gevoel van ultieme vrijheid.”

Alleen

gehuld in haute couture 
hoog in aanzien 
economisch machtig

verbaal sterk en gecontroleerd 
strategische goed onderlegd 
zichtbaar krachtig

boze tongen die beweren
hoogmoed en trots
veroordeeld verdreven

verstopt achter hoge muur
gevoelens niet bereikbaar
noch geliefd

de ogen die verraden
eenzaam en onzekerheid 
geïsoleerd alleen

@ Lucia Bartels