Category

biografie

biografie

Toontje Koopmans & Seike Koopmans – Heijne


Toontje was een creatieveling in hart en nieren. Het entertainen liep als een rode draad door zijn leven. Toontje schreef liedjes, stond 14 keer in de sauwelton trad tiental keren op in de Veerse revue. Hij zat bij diverse toneelverenigingen en was medeoprichter van de ‘Schorre Faanten en ‘In Vriendschap Bloeiend. diverse keren nam hij deel aan het blèrconcours, smartlappenfestival en trad samen met zijn vrouw Seike op voor de ouderen. Toontje beschikte naast een gouden keel ook over gouden handen, zo maakte hij de Veerse sauwelton. Toontje en Seike zijn de ouders van de regionaal bekende Gerrit Uitenberg en opa en oma van de BN’ers De Gebroeders Ko. 


Toontje (Antonius Wilhelmus) Koopmans: Geboren: 19-01-1911 te Raamsdonk overleden: 29-09-2007 te Geertruidenberg
Seike (Lucia Wilhelmina) Heijne: Geboren: 16-01-1913 te Raamsdonksveer overleden: 14-12-1997 te Oosterhout
Toontje Koopmans werd geboren op Raamsdonk in de boerderij naast het toenmalig station. Als 6de kind van het gezin. Toen hij 1 jaar was kwam hij in het Veer wonen, nadat zijn moeder overleden was. Hij werd grootgebracht bij zijn oom tante op het fort. 3 jaar was hij toen de eerstewereld oorlog uitbrak. Van zijn 13de tot zijn 17e ging Toontje werken als schippersknecht. Toen hij op zijn 17e zonder schip was, is hij meegegaan met het circus Andro Berti. Binnen twee weken had hij de rol van Augustus de Clown. Eén seizoen heeft hij hier gewerkt. In datzelfde jaar, 1928 leerde hij Seike Heijne kennen.
Seike Koopmans – Heijne werd geboren in Raamsdonksveer in de Smitssteeg. 19de kind van een gezin met 22 kinderen. Seike groeide het grootste gedeelte van haar jeugd op bij de nonnen in het ziekenhuis in Raamsdonksveer. Omdat ze ziek en zwak was. Ze ging alleen naar de lagere school. Haar creativiteit had ze zich zelf aangeleerd. Ze kon alles naaien wat haar ogen zagen, ze kon ook bijzonder goed tekenen en schilderen. Vanaf haar 14de tot haar 19de ging ze werken in het juinfabriek. Op haar 19de trouwde ze om vervolgens een liefdevol leven en een gezin te stichten samen met Toontje.
De twee trouwden op 26-11-1931 en kregen 8 kinderen                                                        Marietje, Gerritje (werd maar 1 jaar), Gerrit, Mien, Dien, Nel, Antoon en Johan.

De twee hadden een bewogen leven. Zo zaten ze een groot deel, ook tijdens de tweede wereldoorlog op de vaart. Toontje pakte alles aan om voor zijn gezin te zorgen. Zo was hij een poosje ijscoboer in Tilburg, ging na de oorlog voor 1 jaar in dienst bij de marine. Daarna werkte hij buitenaf in de bruggenbouw. Hij heeft ook nog mee gebouwd aan de Moerdijkbrug. En ging zelfs een jaar naar Afrika.
Toontje en Seike hebben op verschillende plaatsen gewoond, ze begonnen op het fort in Raamsdonksveer, gingen daarna naar Tilburg, vervolgens hebben ze op drie schepen gewoond. Eind van de oorlog kwamen ze terug naar Raamsdonksveer en gingen in de Smitssteeg in het huisje van opoe wonen. In 1946 gingen ze naar de noodwoning in de Smitssteeg en in 1951 gingen ze in de Groenstraat wonen waar Toontje tot een paar weken voor zijn dood is gebleven.
Entertainen
Veerse Boys Revue Toontje heeft hierin tientallen voorstellingen gedraaid samen met Leen de Keyzer. Toon en Leen ze waren net Snip en Snap.
Schorre Faanten deze vereniging werd opgericht omdat er geen Harmonie meer was op het Veer. Toontje was hier medeoprichter van. De overals die ze droegen had Seike gemaakt.
In Vriendschap Bloeiend Samen met Willem Verduyn, Jantje Weezenbeek en Jan de Bont heeft Toontje deze vereniging opgericht nadat de Schorre Faanten stopten. Ze hebben vele stukken opgevoerd.
Dongemond plat In 1982 werd de eerste Dongemond plat uitgebracht. Dit was een LP met komische liedjes en sauwels. Toontje deed dit samen met Gerrit Koopmans, Cor Vissers en Sjef Kieboom.


Muzikale en creatieve geesten
Toontje en Seike waren sociale mensen het was bij hun thuis altijd de zoete inval. Zeker nadat ze de pensioengerechtigde  leeftijd hadden bereikt. De familie (kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen) bestond inmiddels uit wel 100 man. Daarnaast kwamen vrienden en buren graag buurten en een bakske drinken.

Toontje zong altijd. Was het niet op de bühne dan wel thuis waar hij zichzelf begeleide op de accordeon. Met regelmaat zong hij met zijn vrouw Seike. Toontje heeft ook vele liedjes geschreven over Raamsdonksveer samen met Jan de Keijzer en zijn zoon Gerrit. Zijn sauwels schreef Toontje zelf. Toontje was ook veel in zijn schuur te vinden hij timmerde daar vaak in opdracht zoals: molentjes, stoofjes en houten speelgoed.

Seike haar handen waren ook van goud ze schilderde mooie tafereeltjes op melkbussen, kruiken en op spullen die Toontje maakte in zijn schuur. Ze maakte daarnaast ook alle creaties die Toontje droeg op de bühne.
Er zijn meerdere nazaten die in hun voetsporen zijn getreden en met regelmaat op de bühne of in de ton staan. Ook op creatief vlak valt de appel niet ver van de boom Cor Vissers met de populaire cartoontas is een kleinzoon van Toontje en Seike.

Seike overleed na een kort ziekbed op 84 jarige leeftijd in het ziekenhuis in Oosterhout. Toontje bleef wonen in hun huisje in de groenstraat. Hij kreeg een zware klap nadat zijn dochter Mientje op 60 jarige leeftijd plots overleed. Hij overleed na een kort ziekte bed op 97 jarige leeftijd in Revalidatie centrum de Riethorst te Geertruidenberg.

No Comments